Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ครู ผู้ดูแลระบบ
นักเรียนเข้าล็อกอินด้วยรหัสนักเรียน
by ครู ผู้ดูแลระบบ - Wednesday, 13 July 2016, 9:44 AM
 

นักเรียนเข้าล็อกอินด้วยรหัสนักเรียนห้าหลักที่ได้จากงานทะเบียน(ในบัตรนักเรียน) ตามตัวอย่าง

lms-login-std.png

นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ตั้งภาพส่วนตัวได้ แต่ห้ามเปลี่ยนชื่อ-สกุลนะจ้า